Anasayfa / Resmi Evrak Basımı

Resmi Evrak Basımı

Resmi Evrak (Matbu Evrak) Özellikleri Nelerdir?

Evraklarınız bilgisayarda kullanılmak üzere sürekli form olarak üretilebileceği gibi elle doldurmak için kullanılan cilt halinde de hazırlanabilir. Firmamız maliye ile anlaşmalı matbaa belgesine (ruhsatına) sahip olup, KAYSERİ ili içindeki şirketler ve şahıs işletmeleri için her türlü resmi evrak basma yeterliliğine sahiptir.

SÜREKLİ FORM FATURA | SÜREKLİ FORM İRSALİYELİ FATURA | SÜREKLİ FORM MAKBUZ | CİLTLİ MAKBUZ | CİLTLİ FATURA

Fatura | İrsaliyeli Fatura | Sevk İrsaliyesi | Gider Pusulası | Perakende Satış Fişi | Serbest Meslek Makbuzu | Reçete | Taşıma İrsaliyesi | Toplu Taşıma İrsaliyesi | Günlük Müşteri Listesi | Dipkoçanlı Yolcu Taşıma Bileti | Yolcu Lisetesi | Müstahsil Makbuzu | Dip Koçanlı Giriş Bileti | Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi | Ambar Tesellüm Fişi | Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi | Döviz Satım Belgesi | Döviz Alım Belgesi | Sigorta Komisyon Gider Belgesi | Ödünç Sözleşmesi | Özel Fatura | Fatura/Çek | Yolcu Bileti | Sigorta Poliçeleri | Ek Belgeler(Zeyilnameler) | Orman Koop. Ödeme Cetveli | Giriş Bileti | Adisyon | Bilgi Formu ve Tutanak | Kıymetli Maden Satım Belgesi | Kıymetli Maden Alım Belgesi

Resmi Evrak Basımı | Ürünleri

FATURA BASIMI KAYSERİ

SÜREKLİ FORM ve CİLTLİ FATURA BASIMI Fatura nedir? satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. Faturaya itiraz süresi 7 gündür.

GİDER PUSULASI BASIMI KAYSERİ

defter tutan işletmecilerin, defter tutmayan işletmecilerden aldıkları Mal/Hizmet karşılığında düzenledikleri ticari belgeye verilen isimdir. Satıcıya imzalatılan belgenin kopyası müşteride, aslı ise satıcıda kalır. Gider Pusulası dip koçanlı ve seri numaralı bir belgedir.

İRSALİYELİ FATURA BASIMI KAYSERİ

İrsaliyeli fatura, fatura ve sevk irsaliyesinin yerine geçerek düzenlenen bir belgedir. Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı düzenlenmesi, mükellefin iş yükünü artırdığı gibi faaliyetlerinin de aksamasına neden olmaktadır.

SEVK İRSALİYESİ KAYSERİ

Sevk İrsaliyesi, satılmış veya satılmak üzere olan bir malın, iş yerinden taşınacağı adrese nakliyesinde veya kişi/işletmeye ait iş yerlerine taşınmasında düzenlenen belgeye verilen isimdir. ... Sevk irsaliyesi en az 3 (üç) nüsha düzenlenmektedir.